Chichewa

Chichewa Lesson1

General Greetings

Muli bwanji? (How are you?)

 

Vocabulary
English Chichewa
You Mu
are li
how bwanji
I Ndi
am li
good bwino
how about kaya
you inu
too nso
thanks zikomo

Conversations

John
John
Muli bwanji?

How are you?

Emma
Emma
Ndili bwino, kaya inu?

I’m good, and you?

John
John
Ndili bwino nso. Zikomo.

I’m good too. Thanks.

Emma
Emma
Zikomo.

Thanks.

Next Lesson

Chichewa Lesson2Morning Greetings Mwadzuka bwanji? (How have you woken up?) ...