Chichewa

[Chichewa Lesson15] DZA TENSE (Future Tense)

DZA TENSE – Future Tense

1. Will you play football tomorrow?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
you mu
(future tense) dza
play sewera
football mpira
tomorrow mawa
Yes Eee
I ndi
No Ayi
Not si

*It is possible to omit ’Kodi’ as the word introducing a question.

John
John
(Kodi) mudzasewera mpira mawa?

Will you play football tomorrow?

Emma
Emma
Eee, ndidzasewera mpira mawa.

Yes, I will play football tomorrow.

Emma
Emma
Ayi, sindidzasewera mpira mawa.

No, I won’t play football tomorrow.

2. Will she go to Lilongwe next week?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
she a
(future tense) dza
go pita
to ku
Lilongwe (Malawi’s capital city) Lilongwe
next week mulungu wa mawa
Yes Eee
No Ayi
She won’t sa (x. si-a)

John
John
(Kodi) Adzapita ku Lilongwe mulungu wa mawa?

Will she go to Lilongwe next week?

Emma
Emma
Eee, adzapita ku Lilongwe mulungu wa mawa.

Yes, she will go to Lilongwe next week.

Emma
Emma
Ayi, sadzapita ku Lilongwe mulungu wa mawa.

No, she won’t go to Lilongwe next week.

3. Will Steven go to market next Monday?

Vocabulary
English Chichewa
(word introducing a question) Kodi
he a
(future tense) dza
go pita
to ku
market msika
next week mulungu wa mawa
Monday Lolemba
No Ayi
He doen not sa (x. si-a)

John
John
(Kodi) Steven adzapita ku msika mulungu wa mawa Lolemba?

Will Steven go to market next Monday?

Emma
Emma
Eee, Steven adzapita ku msika mulungu wa mawa Lolemba.

Yes, Steven will go to market next Monday.

Emma
Emma
Ayi, Steven sadzapita ku msika mulungu wa mawa Lolemba.

No, Steven won’t go to market next Monday.

Next Lesson

[Chichewa Lesson16] 5W1H (INTERROGATIVES)5W1H (INTERROGATIVES) 1. What did you eat yesterday? What ...